Ongajok

Norsk villmark

Denne bloggen handler om Norges flotte natur og villmark. Grunnen til at vi opprettet bloggen var rett og slett fordi vi savnet et sted å kunne dele kunnskapen og lidenskapen vår for villmarka. I følge Store Norske Leksikon er definisjonen på villmark områder i naturen som i liten grad er forstyrret av menneskelig aktivitet. Innen norsk miljøforvaltning er definisjonen enda mer presis: villmarksnatur er områder som er mer enn fem kilometer unna et teknisk inngrep som for eksempel veier, høyspentlinjer og jernbaner. Hvis du vil lære mer om den uberørte naturen i norsk villmark og andre ting som er relatert til dette emnet, bør du følge denne bloggen!

[No blog posts to show ...publish here]