Ongajok

Norsk villmark

Denne bloggen handler om Norges flotte natur og villmark. Grunnen til at vi opprettet bloggen var rett og slett fordi vi savnet et sted å kunne dele kunnskapen og lidenskapen vår for villmarka. I følge Store Norske Leksikon er definisjonen på villmark områder i naturen som i liten grad er forstyrret av menneskelig aktivitet. Innen norsk miljøforvaltning er definisjonen enda mer presis: villmarksnatur er områder som er mer enn fem kilometer unna et teknisk inngrep som for eksempel veier, høyspentlinjer og jernbaner. Hvis du vil lære mer om den uberørte naturen i norsk villmark og andre ting som er relatert til dette emnet, bør du følge denne bloggen!

Finnmarksvidda - det frie naturareal

22 Jun 2021

Ønsker man seg langt bort fra kjas og mas er Finnmarksvidda et ypperlig sted. Med 22.000 kvadrat utstrekning mellom Finland i øst og Kvænangen i vest kan man virkelig få kjenne på isolasjon. Men dyrelivet regjerer her, slik at man kan få se både vadefugl, ulv, jerv og massevis av rein.

Mye villmark i Norge

15 May 2021

Når vi tenker å stillhet og ro, er kanskje det å ikke se mennesker eller menneskelig aktivitet et kriteria. For selv om vi stadig bygger ut veier og infrastruktur, så har vi store villmark områder rundt oss. Fra Finnmarksvidda i nord til Setesdal i sør.